Apstiprinājums

diamond
diamond

Paldies par Jūsu vēlmi uzzināt vairāk par Diamond Connected® pakalpojumiem!
Tuvākajā laikā mūsu klientu apkalpošanas nodaļa nosūtīs Jums atbildi uz Jūsu jautājumu.

Diamond Connected® ir noslēdzis 01.02.2022. līgumu Nr.SKV-L-2022/35 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.